Wrzesień - Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

Przejdź do treści
24.09.2016 XIV OtwartyTurniej szachowy o Puchar Wójta Gminy Ełk
  W minioną sobotę, 24 września, do Rękus po raz  czternasty zjechali szachiści z Gminy Ełk
i regionu, by wziąć udział w  Otwartym Turnieju Szachowym o Puchar Wójta Gminy Ełk. Turniej zorganizował Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wirek” oraz Szkoła  Podstawowa w Rękusach,
a sfinansowała go Gmina Ełk.  
Więcej>>
23.09.2016 Sprzątanie Świata
 Z  okazji  corocznej akcji „Sprzątania Świata”, uczniowie naszej szkoły pod opieką  swoich wychowawców, 23 września 2016 r.  przyłączyli się do akcji  ochrony miejscowego środowiska naturalnego. W porozumieniu z leśniczym, uczniowie klas IV - VI sprzątali pobocze drogi od szkoły w  kierunku miejscowości Rękusy oraz fragment lasu należący do  Nadleśnictwa Ełk. W akcji uczestniczyli także uczniowie klas I-III, którzy zajęli się  sprzątaniem terenu wokół szkoły. Dzięki wsparciu Nadleśnictwa Ełk i Gminy  Ełk uczniowie używali rękawic ochronnych, a śmieci były zbierane do  foliowych worków. Ci, którzy sprzątali teren przylegający do  szosy mieli znaczniki, dzięki, którym byli widoczni  dla innych użytkowników drogi. Uczniowie klasy czwartej, w ramach zajęć  świetlicowych, wzięli udział w pogadance na temat odpadów i sposobów powtórnego ich wykorzystania. Uświadomili sobie, że wszyscy domownicy, a więc i oni, również są producentami odpadów.
 

20-21.09.2016 Wycieczka
W dniach 20 – 21 września 2016 roku uczniowie klas IV – VI mieli okazję uczestniczyć
w dwudniowym wyjeździe edukacyjnym po Warmii i Mazurach, realizowanym w ramach projektu współfinasowanego przez gminę Ełk. Pierwszy punktem wyjazdu była Święta Lipka - sławne sanktuarium Maryjne już od średniowiecza przyciągające rzesze pielgrzymów nie tylko z Warmii
i Prus, ale także z najdalszych zakątków Polski. Obiekt zabytkowy niezwykłej wartości, zaliczany do najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce.
Największe wrażenie na dzieciach zrobił koncert organowy – ruchome figury na organach wzbudziły duże zainteresowanie.
Następnie udaliśmy się do XIV wiecznego urokliwego miasteczka – Reszla, której jest uważane za najładniejsze miasteczko Warmii. W Reszlu zwiedzaliśmy średniowieczny zamek, poznaliśmy jego historię i walory. Ostatnim punktem pierwszego dnia wycieczki był zamek w Lidzbarku Warmińskim, uważany za „Wawel północy”. Największą uwagę w czasie zwiedzania zamku wzbudziła multimedialna makieta warowni.
Drugi dzień wyjazdu rozpoczął się zwiedzaniem starego miasta w Olsztynie, następnie udaliśmy się na XIV wieczną gotycką Kapitułę Warmińską gdzie mogliśmy zapoznać się bliżej z postacią Mikołaja Kopernika, któremu poświęcona jest jedna z wystaw w zamku olsztyńskim. W czasie pobytu w Olsztynie nie mogliśmy ominąć wizyty w Mac Donaldzie.
Ostatnim punktem na mapie naszego pobytu na Warmii był Olsztynek. Znajduje się tam Park Etnograficzny. XIX wieczny skansen wzbudził wśród dzieci najwięcej entuzjazmu.  Piękne chaty
i ich wnętrza przeniesione z XIX wiecznej wsi wzbudziły duże zainteresowanie.
W Olsztynku również mięliśmy okazję zwiedzić wystawę dziadków do orzechów, na wystawie znajduje się blisko 400 – tych narzędzi do rozłupywania orzechów z różnych zakątków świata. Był to również ostatni punkt programu naszej eskapady, zmęczeni ale bardzo szczęśliwi wszyscy wrócili do domu.

20. 09. 2016 Bezpieczna droga do szkoły
 W dniu 20 września 2016 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. rtm. W. Pileckiego
w Rękusach wzięli udział w spotkaniu z policjantem. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy
o ruchu drogowym oraz niebezpieczeństwach wynikających z nieostrożności pieszych i kierowców. Najmłodsi z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali krótkiej pogadanki dotyczącej bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, rowerzysty oraz pasażera. Uczniowie zostali również uwrażliwieni na potrzebę bycia widocznym na drodze, czemu służyć mają elementy odblaskowe, które każde dziecko powinno posiadać. Dzieci z zaangażowaniem uczestniczyły
w spotkaniu, o czym świadczyła liczba pytań skierowana do gościa.Takie spotkania odbywają się
w naszej szkole od wielu lat. Liczymy, że i tym razem wiedza teoretyczna znajdzie zastosowanie
w praktyce.


16.09.2016 Próbna ewakuacja.
 Celem próbnej ewakuacji przeprowadzonej w szkole16 września, było sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia np. pożarem. Wyznaczony przez dyrektora szkoły obserwator stwierdził, że pracownicy szkoły po usłyszeniu alarmu sprawne i bezpieczne opuścili
z uczniami budynek
i zgromadzili się w wyznaczonym miejscu. Przekazali pani Dyrektor informacje o stanie klas. Próbna ewakuacja przeprowadzona w ubiegłym roku z udziałem straży pożarnej zaprocentowała w tym roku właściwymi reakcjami na alarm pracowników szkoły i uczniów.

01.09.2016 Początek roku szkolnego
 Witamy rodziców i uczniów w nowym roku szkolnym. Mamy nadzieję, że wspólna nauka przyniesie uczniom, nauczycielom i rodzicom wiele radości i satysfakcji dzięki wzbogaconej ofercie zajęć dodatkowych oraz realizacji nowych projektów edukacyjnych. Pomogą nam nowi nauczyciele: Ewa Czarosław - Kochanowicz – edukacja wczesnoszkolna w klasie I, świetlica; Bogumiła Kraśko - język polski, świetlica; Ewa Soliwoda - muzyka.


e-mail: rekusy@interia.pl
Wróć do spisu treści