Wrzesień - Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

Przejdź do treści
28.09.2018 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
 28 września hol szkolny został zamieniony w czytelnię. W związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości – uczniowie, nauczyciele, p. dyrektor, a także zaproszeni goście (p. Wójt Gminy Ełk, p. Wizytator Kuratorium Oświaty, p. Sołtys Wsi Rękusy) odczytywali fragmenty książki poświęconej marszałkowi J. Piłsudskiemu.
Tego dnia nastąpił także finał konkursu Głośnego Czytania.
We wrześniu 2018 r. w klasach IV-VIII został przeprowadzony konkurs Głośnego Czytania. Każdy uczeń odczytał, przygotowany przez siebie dwuminutowy fragment lektury. Oceny dokonywał nauczyciel j. polskiego oraz uczniowie danej klasy.
Do finału zakwalifikowały się następujące osoby:
1. Gabriela Kozłowska – klasa IV
2. Anna Gawecka – klasa V
3. Fabian Anuszkiewicz – klasa VI
4. Jakub Borkowski – klasa VII
5. Katarzyna Przybylska – klasa VIII
Finalistów wysłuchała komisja w składzie: p. Agnieszka Jaszkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rękusach, p. J. Jakimiszyn – Sołtys Wsi Rękusy, p. Ł. Choroś – nauczyciel.
Komisja przyznała następujące miejsca:
miejsce I – Katarzyna Przybylska
miejsce II – Fabian Anuszkiewicz
miejsce III – Anna Gawecka
Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

22.09.2018 XVI Turniej szachowy
W sobotę, 22 września 2018 r., w Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach odbył się XVI Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Ełk.
Organizatorem zawodów  współfinansowanych przez gminę Ełk była szkoła podstawowa wraz z działającym przy niej Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „Wirek”. Zawody zostały objęte patronatem honorowym, którego udzielił Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.
Dyrektor szkoły, Agnieszka Jaszkowska dokonała uroczystego otwarcia, w którym wzięli udział: zastępca wójta gminy Ełk -Magdalena Fuk, starszy wizytator kuratorium oświaty - Bożena Dąbkowska, prezes LUKS „Wirek” - Jolanta Gabruś, a także  sędziowie turnieju Jerzy Romanowski i Sławomir Boczkowski, 30 zawodników z powiatów ełckiego, oleckiego i giżyckiego oraz ich trenerzy, rodzice, opiekunowie, nauczyciele, kibice. Łącznie około 50 osób.
W swoim wystąpieniu Magdalena Fuk podkreśliła znaczenie szachów oraz wspomniała, iż zamiłowanie do tej gry przekazywane jest w jej rodzinie z pokolenia  na pokolenie, po czym z chęcią gościnnie rozegrała  partię ze Sławomirem Boczkowskim, nauczycielem szkoły w Rękusach.
Sportowa rywalizacja związana z uczeniem się logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, odpowiedzialności oraz kształtowania ważnych cech  osobowości spotkała się z uznaniem warmińsko – mazurskiego kuratora oświaty. W jego imieniu wizytator, Barbara Dąbkowska złożyła gratulacje oraz wyrazy uznania Jolancie Gabruś, prezes LUKS „Wirek” za podejmowanie działalności popularyzującej gry w szachy wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Na turniej zaproszono wszystkich – dzieci, młodzież i dorosłych bez względu na stopień zaawansowania, zatem o godzinie 9.00 w szranki stanęła rzesza zróżnicowanych wiekowo szachistów. Rozegrano dziewięć emocjonujących rund pod czujnym okiem sędziów: Jerzego Romanowskiego oraz Sławomira Boczkowskiego, którzy od lat zaszczepiają w uczniach miłość do królewskiej gry. Tradycyjnie już zawodnicy zostali zaproszeni na posiłek przy ognisku w przyjaznym otoczeniu szkoły.
Po zakończonych zmaganiach puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe  laureatom wręczyła prezes LUKS „Wirek” Jolanta Gabruś.  Jednak zwycięzcami wydarzenia byli wszyscy uczestnicy i ich kibice, którzy tego dnia uświetnili swą obecnością XVI Otwarty Turniej Szachowy, udowadniając, że szachy to wspaniała, jednocząca ludzi dyscyplina.

Organizatorzy turnieju składają serdeczne podziękowania Jerzemu Romanowskiemu za dobrą radę, wysiłek, zaangażowanie oraz  udział  w przeprowadzeniu zawodów.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
Klasyfikacja generalna:
1. Konrad Konewko – MLKS Czarni Olecko
2. Bartosz Napiórkowski
3. Wiktor Raszkowski – Szkoła Podstawowa nr 4 w Olecku
Gimnazja:
1. Kacper Bukrejewski - Gimnazjum w Ełku
(4miejsce w klasyfikacji końcowej)
2. Konrad Obrycki – Gimnazjum w Ełku
Szkoły podstawowe, klasy IV - VIII:
1. Wiktor Raszkowski – Szkoła Podstawowa nr 4 w Olecku
2. Maksymilian Hanc – Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku
3. Maciej Gospodaryk – Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
Szkoły podstawowe, klasy I - III:
1. Kamil Popkowski – Szkoła Podstawowa w Wydminach
(5 miejsce w klasyfikacji końcowej)
2. Julia Milewska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku
3. Sebastian Choroś – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ełckiej
Klasyfikacja szkół:
1. Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach
2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku

21.09.2018 Jubileuszowe Sprzątanie Świata
 Tegoroczna akcja Sprzątanie Świata w Polsce odbyła się już po raz 25. Nasza społeczność szkolna również i w tym roku wzięła w niej udział. Zorganizowane działania była dobrą lekcją wychowawczą, podczas której uczniowie kształtowali właściwą postawę względem środowiska lokalnego. Uczniowie z klas 4 - 6 wraz z wychowawcami sprzątali tereny wokół szkoły z odpadów.
Uczniowie z klasy 7 i 8 uprzątnęli tereny zielone z liści oraz zbierali dary jesieni. Zebrane żołędzie zostały przekazane pracownikowi Nadleśnictwa Ełk. Posłużą one za pokarm dla leśnej zwierzyny w okresie zimowym.
Przedsięwzięcie zorganizowano we współpracy z CEE w Ełku oraz Nadleśnictwem Ełk.
Dziękujemy za dostarczenie rękawic ochronnych i worków na śmieci.
14.09.2018 Wycieczka do Torunia
 W piątkowy poranek 14 września 2018r. uczniowie z kl. II-VIII Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę naukową do Torunia. Wyjazd zorganizowany był przez Gminę Ełk w ramach projektu „Tik Tak Nowoczesna i bezpieczna szkoła dla uczniów”.
Po wczesnym wyjeździe dotarliśmy do Torunia, gdzie przeszliśmy spacerem do Kamienicy Alchemika - siedziby Centrum Chemii w Małej Skali. Tam zostaliśmy bardzo mile przywitani. Pracownicy centrum podzielili uczniów na dwie grupy. Jedna
z grup zabrała się za doświadczenia chemiczne. W tym samym czasie druga grupa robiła własnoręcznie mydełka zapachowe. Po skończonych zajęciach, grupy zamieniły się zadaniami. Po warsztatach z modelowania, barwienia, produkcji pamiątkowych mydeł oraz własnoręcznym eksperymentowaniu w parach nadszedł czas na zwiedzanie Starego Miasta
w Toruniu. Spacer malowniczymi uliczkami oraz nadwiślańskim bulwarem z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczestników wycieczki. Nie obyło się bez zakupu pamiątek oraz pysznych toruńskich pierników. Po wspólnym zdjęciu pod pomnikiem Mikołaja Kopernika udaliśmy się na obiad, po którym wyruszyliśmy w drogę powrotną do Rękus.
07.09.2018 Narodowe czytanie
 7 września uczniowie pod opieką p. B. Kraśko włączyli się w Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Uczniowie zostali zapoznani z ideą tego wydarzenia, obejrzeli, jak para prezydencka odczytuje dzieło oraz zaprasza do wspólnego czytania. Następnie na przerwach odczytywane były fragmenty dotyczące m.in. Szklanych domów, historii miłości Cezarego Baryki, czy niesfornego zachowania jednej z bohaterek powieści.

e-mail: rekusy@interia.pl
Wróć do spisu treści