Wizyty - Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

Przejdź do treści
Wizyta w Rękusach 22.03.2018
Zagraniczne wyprawy uczniów z Rękus!

 Martyna Bednarek i Oskar Paszko z klasy IV, Gabriela Soliwoda z klasy VI oraz Magdalena Smaługa z klasy VII to uczniowie naszej szkoły, którzy wzięli udział w kolejnym międzynarodowym spotkaniu w ramach realizacji projektu Erasmus + A Child is a World. Tym razem uczniowie
z Polski, Rumunii, Bułgarii, Turcji, Niemiec, Łotwy i Włoch spotkali się w Leonardo da Vinci Gesamtschule w niemieckim Hückelhoven.
- Do wyjazdu uczniowie przygotowywali się już od wielu tygodni - opowiada Elżbieta Napiórkowska, szkolny koordynator projektu. - Wyboru uczestników wyprawy dokonaliśmy wg regulaminu,
z którym zapoznaliśmy wszystkich uczniów oraz rodziców podczas wywiadówek. Zasady wyboru były również opublikowane na stronie internetowej szkoły. Wybrani uczniowie zdobyli największą liczbę punktów i tym samym stali się reprezentantami szkoły w trakcie wizyty
w Niemczech. Przygotowali piękne kartki z podziękowaniami, plakaty oraz drobne upominki dla rówieśników z innych krajów. Z pewnością dla każdego z nich było to nie lada przeżycie, pełne nowych doświadczeń i ciekawych atrakcji.
Już pierwszy dzień przyniósł wiele niezapomnianych wrażeń. Pierwsze spotkania z rówieśnikami
z innych państw, wspólne zajęcia, gry i zabawy oraz wesoła część artystyczna w wykonaniu gospodarzy spotkania to tylko niektóre
z atrakcji, które czekały na uczniów z Rękus. Odwiedziny w sali zabaw OkiDoki w Willich i wodne szaleństwa w Aquana Spaβbad w Wurselen na długo pozostaną w ich pamięci.
- Mieliśmy również okazję odwiedzić interaktywne muzeum i jednocześnie wyjątkowy park rozrywki Odysseum w Kolonii - mówi Elżbieta Napiórkowska - Duże wrażenie na wszystkich uczestnikach wyprawy zrobiło również oceanarium Sea-Life w Oberhaussen.
Tygodniowy pobyt w Niemczech był również okazją do zwiedzenia miast: Kolonii i Dusseldorfu.
- Wszyscy byliśmy pod wrażeniem przepięknej Katedry pw. św. Piotra i Najświętszej Marii Panny
w Kolonii - wspomina Agnieszka Jaszkowska, dyrektor szkoły. -  Na długo w naszej pamięci zostaną również widoki z wieży w Dusseldorfie.
W dole wspaniała panorama miasta, urzekający widok Renu oraz odrobina adrenaliny podczas spoglądania przez szklane ściany i podłogę z wysokości około 200 metrów.
Warto przypomnieć, że to nie jedyna zagraniczna wyprawa uczniów w związku z realizacją tego projektu. Wcześniej,
w marcu tego roku, uczniowie szkoły w Rękusach wzięli udział w międzynarodowym spotkaniu projektowym w Rumunii. Wówczas uczniowie również byli wytypowani na podstawie konkursu, który polegał na zbieraniu punktów za działania realizowane w szkole i poza nią. Szczęśliwymi wybrańcami z największą liczbą punktów okazali się : Amelia Sakowicz z klasy III, Wiktoria Andryszewska
z klasy V, Weronika Szymańska z klasy V oraz Jakub Borkowski z klasy V. To właśnie oni, pod opieką pani dyrektor Agnieszki Jaszkowskiej oraz pani Elżbiety Napiórkowskiej, koordynatora projektu, spotkali się ze swoimi rówieśnikami z Turcji, Włoch, Łotwy, Niemiec, Łotwy i Bułgarii.
O edukacji w tureckim Tokat
  Delegacja nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. rtm. W Pileckiego w Rękusach wzięła udział
w międzynarodowym spotkaniu pedagogów, które odbyło się w tureckim mieście Tokat. To efekt realizowanego w szkole projektu A Child is a World w ramach programu Erasmus+.
- Tym razem głównym celem wizyty było podsumowanie wspólnych dwuletnich działań partnerskich szkół z Polski, Rumunii, Bułgarii, Turcji, Niemiec, Włoch i Łotwy - opowiada Elżbieta Napiórkowska, szkolny koordynator projektu. - Musieliśmy wnikliwie przeanalizować i omówić poszczególne przedsięwzięcia, każdy z koordynatorów przedstawiał efekty pracy ze szczególnym uwzględnieniem uczniów, rodziców i nauczycieli. Przed nami bowiem ewaluacja podejmowanych działań i przygotowanie końcowego raportu. Wizyta była również okazją do analizy strony internetowej projektu oraz witryny TwinSpace na platformie eTwinning. Opracowane zostały ankiety podsumowujące dla uczestników i nauczycieli oraz daty ich przeprowadzenia
i przeanalizowania wyników.
 Spotkanie stało się również okazją do poznania systemu edukacji w Turcji i kolejnej wymiany doświadczeń. Nauczycielki z Polski spotkały się z uczniami i ich rodzicami oraz  nauczycielami ze szkoły w tureckim Tokat. Uczestniczyły w zajęciach, brały udział w pokazach i warsztatach dotyczących dziedzictwa kulturowego Turcji.
- Część artystyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli, spotkania z rodzicami uczniów, wspólna praca i udział w zajęciach stały się wyjątkową okazją do przyjrzenia się pracy placówki, wymiany doświadczeń oraz doskonaleniu kompetencji językowych - mówi Agnieszka Jaszkowska.
- Projekt się kończy, jednak współpraca nie. Nawiązaliśmy trwałe kontakty, wymieniamy się pomysłami, wzajemnie inspirujemy sie do doskonalenia pracy naszych placówek. Planujemy wspólne przedsięwzięcia. Poza tym, dzięki m.in. mediom społecznościowym, niektórzy nasi uczniowie utrzymują kontakty z rówieśnikami z krajów partnerskich, poznanymi w czasie spotkań projektowych m.in. w Rumunii i Niemczech. Jadąc do Turcji zabrałyśmy ze sobą m.in. pozdrowienia i listy naszych uczniów do kolegów i koleżanek z Niemiec oraz przygotowane przez dzieci plakaty, które przekazaliśmy gospodarzom spotkania.

e-mail: rekusy@interia.pl
Wróć do spisu treści