Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

Przejdź do treści
"Dzieci są jak kwiaty które oświecamy, ale to one same rozkwitają pełnią swojej wolności i piękna."
S. Stec
Misja szkoły
 • Jesteśmy po to, aby we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym wychowywać i edukować dzieci dla przyszłości, nie zapominając o naszej przeszłości.
 • Jesteśmy po to, aby nasi absolwenci posługiwali się się językami obcymi, umiejętnie wykorzystywali technologię informacyjno-komunikacyjną.
 • Jesteśmy po to, aby nasi absolwenci byli przygotowani do pełnienia różnych ról w społeczeństwie.
 • Jesteśmy po to, aby nasi absolwenci żyli w zgodzie z otoczeniem
 • i samym sobą.

I
Wizja szkoły
 • Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym, jej działalność ukierunkowana jest na ucznia i jego potrzeby umożliwiając mu wszechstronny rozwój osobowości.
 • Nasza szkoła jest szkołą partnerską – skupia wokół swych działań uczniów, nauczycieli, rodziców i instytucje środowiskowe.
 • Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną – eliminuje agresywne zachowania, skutecznie im zapobiega, kształtuje wartości moralnei estetyczne, uczy tolerancji.
 • Nasza szkoła jest szkołą atrakcyjną – gwarantuje wysoki poziom nauczania
 • i wychowania, oferuje różnorodne zajęcia pozalekcyjne i formy spędzania czasu wolnego, współpracuje z rodzicami, instytucjami środowiska lokalnego, pozyskując wielu nowych przyjaciół.
 • Nasza szkoła jest szkołą z przyszłością – uczy poznawania świata, dąży do wysokiego poziomu znajomości języków obcych, uczy zasad demokracji, kształtuje poczucie dumy z przynależności do małej i wielkiej Ojczyzny, do wspólnoty narodów Europy.
 • Nasza szkoła wpaja dzieciom szacunek do narodowej przeszłości i tradycji, symboli narodowych i symboli szkoły.
 • Nasza szkoła propaguje zdrowy styl życia.
 • Kompetentna, wykwalifikowana i zaangażowana kadra stosuje atrakcyjne, nowe metody nauczania, wychowania i opieki dysponując nowoczesną bazą.

I
Model absolwenta
Absolwent Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach:
 1. Posiada odpowiednią wiedzę, ważne umiejętności, które dadzą dobrą podstawę do podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacyjnym.
 2. Akceptuje siebie, ma świadomość swoich mocnych i słabych stron.
 3. Pracuje nad własnym rozwojem, budując swój system wartości.
 4. Potrafi podejmować wybory sprzyjające zachowaniu zdania własnego
  i innych.
 5. Jest aktywny i twórczy.
 6. Umiejętnie nawiązuje kontakty i umie pracować w grupie. Ma poczucie odpowiedzialności za działanie grupy.
 7. Potrafi zaprezentować i obronić własne zdanie.
 8. Jest wrażliwi na potrzeby i krzywdę innych.
 9. Ma szacunek dla każdej pracy.
 10. Jest wrażliwy na otaczającą przyrodę oraz posiada nawyk ochrony środowiska.
 11. Prowadzi zdrowy styl życia.
 12. Właściwie rozumie demokrację i tolerancję.
 13. Rozumie współzależność między wolnością i odpowiedzialnością.
 14. Jest odpowiedzialny za swoje czyny i słowa.
 15. Zna, szanuje i respektuje historię, kulturę i tradycję narodową.
 16. Posiada świadomość przynależności do małej i wielkiej Ojczyzny, do wspólnoty narodów Europy.


"Starałem się tak żyć, aby w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać.
rtm.  Witold Pilecki
I
Patron szkoły
 • 8 maja 2009 r. w Szkole Podstawowej w Rękusach odbyła się uroczystość nadania imienia i sztandaru. Placówka uzyskała swoistą tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół, weszła do rodziny uczelni o tym samym imieniu. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę dotyczącą symboli, ważnych wydarzeń w dziejach Ojczyzny i postaw patriotycznych. Uzyskali patrona, od którego mogli się wiele nauczyć.To, w jaki sposób naśladować rotmistrza Witolda Pileckiego, najtrafniej określiła jego córka Zofia Pilecka – Opłutowicz, Przyjaciel naszej szkoły,  która w jednym z wywiadów stwierdziła: „Od mojego Ojca z pewnością można się uczyć miłości do Boga i Ojczyzny – tych wartości, dla których się urodził, żył, pracował, cierpiał oraz zginął. To jest jego przesłanie dla współczesnych. Oprócz tego Ojciec zawsze podkreślał, że trzeba pamiętać o tych, którzy złożyli
  w ofierze swoje młode życie, walcząc za Polskę i o jej godne miejsce w Europie”.Jesteśmy dumni, że naszym patronem został rotmistrz Witold Pilecki. Jego bogate duchowe dziedzictwo pozwala nam czerpać wzory do kształtowania właściwych postaw, stąd duży nacisk w naszej szkole kładziemy na wychowanie patriotyczne dzieci
  i młodzieży. Wielką wagę przykładamy do obchodów rocznic narodowych. Nasi uczniowie z dumą prezentują szkolny sztandar podczas najważniejszych wydarzeń szkolnych: Rozpoczęcia i Zakończenia Roku Szkolnego, Święta Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja, Święta Patrona, Ślubowania Klas Pierwszych. Biorą również udział w wielu uroczystościach, które odbywają się w szkołach na terenie całej gminy. Uczestnicząc w spotkaniach dowiadują się o losach Polaków zapisanych na karatach historii, rozumieją, że dobro Ojczyzny jest najwyższą wartością. Wpłwa to na kształtowanie patriotycznych postaw młodego człowieka, pozytywnego nastawienia wobec Ojczyzny i jej problemów.Zofia Pilecka – Opłutowicz, stwierdziła że: „ Dziś, kiedy pojawia się słowo „patriotyzm”, młodzież często nie ma pojęcia, co to jest. Wtedy im tłumaczę, że patriotyzm nie oznacza obecnie walki
  z karabinem, ale w ich przypadku solidną naukę, ażeby potem mogli dobrze pracować dla Polski, a nie wyjeżdżać. Mówię im: „Polska musi pięknieć
  i bogacić się waszą mądrością”. Tę myśl staramy się przekazywać wychowankom Szkoły Podstawowej w Rękusach noszącej dumne imię rotmistrza Witolda Pileckiego.

Kontakt

Telefon: (87) 610 23 23

E-mail: rekusy@interia.pl


Created with WebSite X5
Szkoła Podstawowa
im. rtm. Witolda Pileckiego
w Rękusach
Rekusy 17
19 - 300 Ełk


Wróć do spisu treści